TOTALDIA

Primer capítol del reality dels P.A.W.N. GANG, la primera banda de trap en català.