Fils musicals

Es busca Oye Sherman (Maria Rovira i Ariel F Verba) s’endinsa en el misteriós món dels fils musicals dels bars.